Zastosowanie w medycynie

Niewątpliwą zaletą jest pełna skuteczność naszych niechemicznych nanokoloidów, w niezwykle niskich stężeniach preparatów, które są wyrażane – nawet nie w procentach, ale w ppm. Np. używany jeszcze w medycynie azotan srebra ma stężenie 1% (w okulistyce), czy 1 –5 % w chirurgii. To bardzo wysokie stężenia, podczas gdy my, przy zachowaniu takiej samej skuteczności, oferujemy stężenie niechemicznego nanokoloidu srebra od 0,0001% do 0,0005%.

Ponadto można je używać:

  • do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych, odkażania urządzeń i instalacji medycznych,
  • do dezynfekcji środków opatrunkowych, oraz podczas procesów produkcyjnych, gdzie jest wymagany wysoki poziom sterylności,
  • nanokoloid srebra można dodawać do soli fizjologicznej,
  • można koloid srebra również stosować pod postacią lodu, a rozmrożony zachowuje właściwości biobójcze (stosowanie przy oparzeniach),
  • jest doskonałym środkiem do stosowania przy płukaniu ubrań w pralniach szpitalnych tworząc na nich warstwę ochronną (stają się one, w wyniku tego „ubraniami biobójczymi”),
  • stosowany do odkażania ran ma tą przewagę nad azotanem srebra (lapisem), iż nie wywołuje nekrozy nabłonka,
  • do leczenia oparzeń (głównie w postaci spray’u w soli fizjologicznej),
  • zastosowanie w postaci hydrożelowej nanocząsteczek srebra zmniejsza koszty hospitalizacji np. dzięki redukcji liczby wymaganych czy różnorodnych środków do dezynsekcji.