Skład i budowa Nano Złota i Nano Srebra

Skład preparatów

* tylko taka wielkość cząsteczek daje efektywność działania

NANO ZŁOTO

NANO SREBRO